İYİLİĞİNİZ İÇİN

BASIN DUYURUSU: DÜNYA MEDENİYETİ  NEREYE GİDİYOR?

Mayıs 12th, 2015 | by Merih Yücel
BASIN DUYURUSU: DÜNYA MEDENİYETİ  NEREYE GİDİYOR?
Ekoloji
2
 
Oberlin Koleji Paul Sears Çevre Çalışmaları ve Politika Bölümünden Prof.David W. Orr:”Margaret Thatvher:”Toplum diye bir şey yoktur, yalnızca kişisel çıkarlar vardır.” hükmüyle İngiltere’yi yönetmişti.(…)
 
 
Çokuluslu şirketlerin ve küresel ekonominin  yükselişi devletin güç ve yetkileriyle rekabet edecek kaynaklar yarattı(…) Hızla ısınan yeryüzünde bir kısmı nükleer silahlarla donanmış, bir kısmı eski dinlere ve etnik nefrete tutunmuş, bir kısmı ise hala ekonomik ve politik avantajlar peşinde olan 10 milyar insan ,193 ulus-devlet böylece medeniyetin devamını tehdit ediyor.” (1)  Nükleer silahların ve nükleer santralllerin mevcudiyeti, Küresel sermayenin menfaati. İklim Değişikliğinin yeryüzüne yıkım ve  tehdit işaretleri vermesi konularında çevrecilerin ve İZÇEP(İzmir çevre Gönüllüleri Platformu) katılımcılarının gerçeği bulma çabaları bize ışık tutuyor.
 
 
-Nükleer silahların kullanım olasığını tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem henüz bulunamadı. Nükleer santrallerin yaygınlaşmasını önleyecek bilinç ve gerekçeli tavırlar şimdilerde Japonya ve Almanya’da görülüyor. Elektrik enerji ihtiyacını kökten çözecek yenilenebilir enerjiler ve elektrik enerji depolama sistemine ulaşılmadıkça bu sorun devam edecek.
 
 
-Küresel sermaye ABD’de egemen olmakla birlikte  ABD Başkanları yanısıra  diğer ülke yönetimlerine de yön vermektedir. İkinci Dünya Savaşından hemen sonra Rusya’nın komşu ülkeleri peyk haline getirmeye başlaması üzerine Küresel Sermayenin menfaati buna “Dur!” demek zorundaydı.S.S.C.B kurulurken yaygınlaşmaması için ABD Marshall planını uyguladı.Marshall Planının uygulanması ABD tarafından ve kendi kaynaklarından sağlandı.İki ayrı rejimi burada irdeleyecek değiliz.Marshall harcamaları ABD’nin GSMH sının %1.58’ymiş. Madem GSMH ,1948 den bugüne 64 misli artarak 17.7 trilyon dolar olmuş.(2) Küresel sermaye ;Marshall bütçesi oranındaki gücünü Dünyanın iklim gidişatını düzeltmek üzere harcayabilmeli; bu sayede sera gazı salınımları azaltılabilir.Oysa dünya sistemi bilime değil piyasaya bağlı.Küresel Sermaye menfaati olan çizgide devletlerin yönetimini etkilemek becerisi göstermekte; ve ABD yönetiminin sömürü ve dış politika konusundaki adımlarını idare etmekte olduğunu biliyoruz. Onların ön koşulları “Medeni” olmak değil. Sadece menfaat.Halbuki Dünya insanoğlunun ortak malı.
 
 
-Gandi “Batı medeniyeti hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Yok olan şeye ne denecek?” der. Mehmet Akif Ersoy’un “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”sözünü unutmayalım.
 
 
-4.000 yıl öncesi Dünya nüfusunun 10 katı insan bugün açlık seviyesi altında. Biz buna da uygarlık diyoruz “medeniyet” diyoruz.
 
 
(1):Dünyanın Durumu 2014 Syf:XIX
(2):www.forecasts.org
 
Alaettin Hacımüezzin
Başkan          
İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Paltformu) adına
 
 IMG_2095
Merih Yücel
Eğitimci. Yarına yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor. İnsanın ve diğer canlıların yaşamını savunuyor. Doğayı korumak için yazıyor, eğitim veriyor.

2 Comments

 1. Yasemin Çin says:

  ALLAH/TANRI/YÜCE YARATICI GÜÇ; KUR’AN’da neler anlatıyor?
  İslâm dininin ana/temel/TEK kaynağı Allah’ın son ilahi Kitabı KUR’AN, anlaşılmayı, anlamı sorgulanarak, düşünerek okunmayı beklemektedir. Arapça okutulma dayatma zulmü; anlaşılıp, yaşama uygulanabilir olmasında en büyük engeldir. Anlamadan okuyup üfürülecek, kehanetlerde bulunan ya da şifre çözmede kullanılacak bir Kitap asla değildir KUR’AN. “Kur’an’da, herşeyi bulamazsınız” diyenlere inat; Allah, pek çok ayetinde; “Kur’an’da hiçbir eksik bırakmadığını, herşeyi ayrıntıları ile ve örneklerle açıkladığını” söylemektedir. Şekilsellik, şekilsel ibadetler, kıl, kılık, kıyafet, değildir Kur’an’ın derdi! Kendi gibi yaratılmış kullara tapınmanın, onların önünde eğilip bükülmenin, okur-yazarlığı şüpheli din satıcılarına kulluk etmenin/onların boyunduruğu altına girmenin insan onurunu ayaklar altına aldığının, insan özgürlüğüne en büyük zararı verdiğinin uyarıları ile doludur.
  Kur’an’ın içinde VAR olan ALLAH, Söylemek istediklerini, okuyan kişinin samimiyetine, anlama kapasitesine göre, Allah’ın tek öğreticiliği ile; “din” adına, hadis/sünnet diyerek hikaye/rivayet anlatanlardan, sömürenlerden, kutsallaştırılmışlardan(?!) kurtarıp, özgürlüğünüze kavuşmanızı sağlar. Peygamberlerin ve kutsallaştırılmış kişilerin adı kullanılarak; her birinin tepesinde bir insanın bulunduğu mezhepler/dinler oluşturulmuş. Musa Peygamber-Yahudilik, İsa Peygamber-Hıristiyanlık, Buda-Budizm, Muhammed Peygamber-Sünnilik, Ali-Alevilik, daha sonra alt kollarda da, pek çok kişinin temsil ettiği tarikatlar, cemaatler, dergâhlar. KUR’AN(Âli-İmran,105)Mezhep,tarikat-cemaat ayrımına acı azap uyarısında bulunur! Kitap tek, Allah tek?!
  Peygamberimiz, Allah’a ulaşmada şirk aracı yapılmaktadır. Peygamberimiz sadece Allah’a ve Kur’an’a hizmet etti.
  Din sadece Allah’ındır. Allah’tan başkasına mı saygı göstereceksiniz? (Nahl,52) Ayet alıntıları-Mustafa Sağ-Evrensel Çağrı Kur’an meali
  “Din”, tüm hikaye / rivayet / hadis / sünnet / tefsir anlatıcılardan kurtarılıp; Allah’a ve Kur’an’a teslim edilmelidir! Kur’an, mezarlıkta, ölülere okunan Kitap olmaktan kurtarılmalıdır!!!

 2. NOYAN KUSMAN says:

  artık eylem zamanı, ama size de kızamıyorum…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[blogger 1 items 2]